Mijn Voltgoed (bewonersportaal)

Privacyverklaring

Voltgoed B.V. en alle aan haar gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen "Voltgoed", gevestigd aan High Tech Campus 5, 5656 AE in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.voltgoed.nl
Adres: High Tech Campus 5, 5656 AE te Eindhoven
Telefoonnummer: 085 076 0600
E-mailadres: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voltgoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens om onze website te kunnen aanbieden en te verbeteren. Wanneer u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een account aan te maken in Mijn Voltgoed, in correspondentie en telefonisch)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gebruiksgegevens die wij verwerken
Wij kunnen ook gegevens verzamelen over de wijze waarop gebruikers toegang krijgen tot onze website en hoe onze website wordt gebruikt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s die u heeft bezocht op onze website, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u heeft doorgebracht op pagina’s en andere diagnostische gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken cookies om de activiteit op onze website te volgen en we bewaren bepaalde informatie. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en om de technische werking van de website te analyseren en te verbeteren.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Analytische cookies waarmee wij beter inzicht krijgen in het functioneren van de website. Deze cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy van de websitebezoeker.
 • Functionele cookies waarmee de website naar behoren functioneert.
 • Tracking cookies waarmee individueel online gedrag wordt bijgehouden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser in te stellen om alle cookies te weigeren. Als u geen cookies accepteert, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voltgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden en optimaliseren van onze website
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze website
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten voor u te verzorgen of om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het per telefoon, e-mail of post leggen van contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Voltgoed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voltgoed) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voltgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke termijn.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Voltgoed deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voltgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Overdracht van uw gegevens
Uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar en bewaard worden op computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie of land bevinden. Onze wetgeving over gegevensbescherming kan daarom verschillen met de wetgeving in uw rechtsgebied. Als u buiten Nederland bevindt en u ons gegevens verstrekt, dragen wij deze over naar Nederland en verwerken we deze gegevens in ons land. Voltgoed zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en in vereenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voltgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of Voltgoed uw gegevens niet mag verwerken, kunt u een melding indienen om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Voltgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Voltgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 085 076 0600 of per e-mail naar [email protected].

Wijzigingen
Voltgoed behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid bij te werken of anderszins te wijzigen. Wijzigingen aan dit privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina. Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid te publiceren op deze pagina.

Vragen?
Heeft u een vraag over ons privacybeleid? Neem contact met ons op.

© Voltgoed 2024. Alle rechten voorbehouden.
enter